Статті

Духовні світи М. М. Аркаса (видання з приватної колекції відомого земляка)

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 314

 

Почесне місце у плеяді славетних діячів Миколаївщини посідає родина Аркасів. Це були люди, які щиро любили український народ, поважали його історію і культуру. Невід’ємною частиною життя Аркасів завжди були книги. Потреба у книзі, любов до друкованого слова знайшли своє відображення у зібранні, що впродовж багатьох років збирали та зберігали члени родини. За свідченням учених і дослідників, Микола Миколайович Аркас у ІІ половині ХІХ ст. мав досить багату власну кількатисячну бібліотеку та  поповнював її протягом усього життя. Родинне книжкове зібрання включало власні видання Аркасів, літературу з різних галузей знань та твори майстрів художнього слова.

У 1919 р. вдова М.М. Аркаса Ольга Іванівна передала частину родинної книжкової колекції до Миколаївської громадської бібліотеки. На сьогодні у фонді ОУНБ ім. О. Гмирьова виявлено 40 книг з аркасівського зібрання, в яких збереглися маргінальні позначки. На належність видань до колекції указують дарчі написи авторів, власноручно зроблені Аркасами автографи чи надписи, а також вензелі «НА», «КА», «СА», що збереглися на деяких книгах. Спираючись на дані про склад родини Аркасів, можна зробити припущення щодо розшифрування вензелів. Так, «НА» означає «Николай Аркас», «КА» - «Костянтин Аркас», «СА» - «Софія Аркас». Зустрічаються у фонді примірники, на палітурках яких є золоте тиснення у вигляді літер «НА» або напису «Н. Аркас».

Пропонуємо ознайомитися з виданнями з книжкової колекції родини Аркасів, що зберігаються у фонді обласної бібліотеки.

 

 

Андриевский, А. Из жизни Киева в ХVIII веке : (арх. заметки) / А. Андриевский. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1894. – ІІ, 120 с., 1 л. к.

Книга містить архівні матеріали різноманітного характеру – укази, довідки, скарги, листування та ін. Дані документи висвітлюють різні сторони життя Києва у ХVIII ст.

На титульному аркуші міститься вензель «НА».

 

 

Аркас, З. Описание Ираклийского полуострова и древностей его. История Херсониса / З. Аркас. – Николаев : Тип. М.В. Рюмина, 1879. – [2], 29 с.

Праця була надрукована з метою створення фонду для улаштування Музею Християнської давнини Іраклійського півострова на місці давнього Херсонесу Таврійського. Книга Захарія Андрійовича Аркаса видана завдяки зусиллям і за редакцією його молодшого брата адмірала Миколи Андрійовича Аркаса, який доповнив працю вступним словом та матеріалами з приватного наукового архіву.

Про належність примірника до родинної бібліотеки свідчить вензель «НА», що чітко видний на м’якій обкладинці видання. Ще більшої цінності даному примірнику надає лист, вклеєний у книгу після титульного аркуша. Він написаний рукою М.А. Аркаса 24 жовтня 1879 р. на фірмовому бланку Головного командира Чорноморського флоту і портів та адресований синові Миколі Миколайовичу. Стиль листа повністю відповідає епістолярному жанру ХІХ ст. і відображає високодуховну культуру, що була властива членам сім’ї Аркасів.

 

Василенко, В. И. Метеорология и земледелие по украинским народным воззрениям, с программой для собирания материалов / В. И. Василенко. – Полтава : Изд. Полт. о-ва сел. хоз-ва. Типолитогр. М. Л. Старожицкого, 1902. – VI, 91 с.

Праця вітчизняного етнографа знайомить з українськими народними прикметами про погоду, передбаченнями урожаю. Подані прислів’я та приказки, що характеризують пори року, природні явища, народні свята. Автором розглянуті етнографічні особливості землеробства.

На титульному аркуші міститься вензель «НА».

 

 

 

Вергилий, М. Энеида : песнь ІІ / М. Вергилий ; объяснил Д. Нагуевский. –  10-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Волковича, 1914. – 24, 58 с.

Епічний твір відомого поета Стародавнього Риму, присвячений історії  Енея, легендарного троянського героя і предка римлян. Текст написаний латинською мовою, доповнений пояснювальними примітками.

Форзац книги змережений численними замальовками, написами і зауваженнями олівцем та чорнилами. Серед них зустрічаються юнацькі спроби підпису Миколи Миколайовича Аркаса-молодшого. Помітки на сторінках «Енеїди» свідчать про те, що члени родини Аркасів виявляли великий інтерес до стародавньої літератури. Це не дивно, оскільки, враховуючи грецьке походження роду, Аркасам було притаманне особливе ставлення до античної культури.

 

Грамоты великих князей Литовских с 1390 по 1569 год / собр. и изд. под ред. В. Антоновича, К. Козловского. – Киев : Унив. тип., 1868. – VII, II, 163 с.

Збірник містить грамоти, що були виявлені істориком В. Антоновичем у Київському центральному архіві. Крім того, до видання увійшли 20 документів, що зберігалися у власній колекції ученого. Дана збірка становить велике історичне значення, оскільки більшість оригіналів грамот сьогодні втрачена.

На форзаці книги міститься напис олівцем «Аркас».

 

 

 

 

Греческо-русский словарь / сост. А. Д. Вейсман. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. авт. Тип. В. Безобразова и К˚, 1899. – VIII с., 1370 стлб.

Словник відомого філолога та педагога розрахований на гімназистів і студентів університетів. За життя автора він витримав чотири перевидання. Праця була удостоєна Великої Петровської премії. Свого часу словник заповнив важливу лакуну у навчальній літературі та досі залишається найкращим грецько-російським словником.

На форзаці видання міститься підпис «Αρκάς Νικόλαος», а на корінці - золоте тиснення «Н. Аркас». Крім того, наведені у словнику географічні назви, написані сучасною грецькою мовою, ретельно закреслені власником простим олівцем, а залишено тільки їхній античний варіант.

 

Ёлкин, М. В. Донские казаки в войну 1812 года : крат. ист. очерк / М. В. Ёлкин. – Николаев : Тип. «Труд. газ.», 1912. – 50 с. : ил.

Видання приурочене 100-річчю з часу франко-російської війни 1812 р. Автор висвітив роль Донських козаків у війні, розповів про їхні славетні подвиги. Особливу увагу приділив характеристиці бойової діяльності козацького полку під командуванням отамана М.І. Платова.

Примірник містить на титульному аркуші вензель «НА» та напис чорними чорнилами «Дорогой Ольге Ивановне Аркас на добрую память от признательного составителя. 2 авг. 1912 г.».

 

 

 

Левшин, А. Письма из Малороссии / А. Левшин. – Харьков : Унив. тип., 1816. – 206 с.

У праці державний діяч і дослідник  у захопливій формі розповів про все, що йому довелося бачити під час подорожування по містах України. Видання містить опис старожитностей Полтави, Переяслава, Києва, Чернігова. У першій половині ХІХ ст. даний твір представляв значний літературний інтерес.

У даній книзі міститься напис олівцем «Прочитав Микола Аркас молодший. 1918 р.», а на форзаці – два чотиривірші, написані рукою власника.

 

Максимович, М. А. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 2. Отделы: историко-топографический, археологический и этнографический / М. А. Максимович. – Киев : Тип. М. П. Фрица, 1877. – VII, 524 с., 2 л. ил.

Книга відомого українського історика, філолога, етнографа складається з трьох розділів. До історико-топографічного  увійшли праці, присвячені історії Києва та його околиць, подана інформація про міста, що входили до складу Київського і Переяславського князівств та Волинської землі. В археологічному розділі описані предмети старовини, знайдені на території України. Етнографічний розділ містить відомості про українські народні пісні, а також календарні традиції та обряди.

На титульному аркуші книги міститься вензель «НА».

 

 

 

Повторительный курс русского гражданского права. Части общая и особенная / авт. М. Л. Р. ; по курсам [Г. Ф.] Шершеневича [и др.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В. Д. Смирнова, 1909. – 228 с.

Підручник складений за університетською програмою та розрахований для самостійної підготовки до іспитів. На форзаці та титульному аркуші примірника міститься вензель «СА». Крім того, на сторінках книги збереглися численні написи власника, у тому числі відгуки щодо користі праці при підготовці до іспитів.

 

Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. – Киев : Тип. Е. Я. Фёдорова, 1874. – ІІ, 48, 179, 176, Х с.

Збірник підготовлений Київською археографічної комісією з метою  надання можливості історикам, археологам та всім зацікавленим особам користуватися письмовими першоджерелами, пов'язаними з історією та топографією Києва. Праця складається з трьох відділів, до яких увійшли літописи (російські, литовські і козацькі), свідчення очевидців, сучасників, іноземних письменників, а також грамоти та інші історичні документи.

На титульному аркуші книги зберігся вензель «НА».

 

 

 

Сборник статей о сельском хозяйстве юга России, извлечённых из «Записок Императорского общества сельского хозяйства Южной России» с 1830 по 1868 г. / сост. И. Палимпсестов. – Одесса : Изд. О-ва сел. хоз-ва Юж. России. Тип. П. Францова, 1868. – 972 с.

Праця складена відомим агрономом, який у середині ХІХ ст. зробив великий внесок у розвиток сільського господарства на півдні України. Дана книга містить одразу декілька ознак, що свідчать про її належність до аркасівського зібрання. На корінці примірника – золоте тиснення «НА», на титульному аркуші підпис олівцем «Н. Аркас», а на звороті титульного аркуша дарчий напис чорними чорнилами «На память о глубоком уважении и неизменной преданности, которые я питаю к Вашему Превосходительству. Трудившийся (підпис автора). 14 ноября 1868 г.».

 

 

Сементовский, А. М. Малорусские загадки / А. М. Сементовский. – Санкт-Петербург : Тип. М. Хана, 1872. – 103 с.

До збірника увійшли 370 загадок, що їх автор збирав декілька років, подорожуючи по містах і селах України. У передмові укладач зауважив, що у книзі усі слова написані так, як вони вимовлялися народом. Також вказана місцевість, де була записана загадка. Для зручного користування у кінці книги подано список розгадок за алфавітом та пояснення незрозумілих слів.

На форзаці видання міститься напис олівцем «Аркас».

 

 

 

Указатель источников для изучения Малороссийского края. Вып. 1 / [сост. А. Лазаревский]. – Санкт-Петербург : Тип. Губерн. правления, 1858. – 121 с.

Покажчик містить перелік праць з української історії, етнографії, літератури, культури, що вийшли у світ окремими виданнями або надруковані на сторінках журналів протягом 1622-1857 рр. На форзаці книги знаходиться підпис олівцем «Аркас». Крім того, на сторінках примірника збереглися численні відмітки, що свідчать про роботу власника з книгою.

 

 

Фелькнер, Ф. І. О паровых машинах / Ф. І. Фелькнер. – Санкт-Петербург : Тип. и литогр. А. Кулакова, 1851. – 267 с.

У книзі гірничого інженера міститься докладний опис парових машин, подано практичні поради щодо їхнього проектування та конструювання. Особливу увагу автор приділив опису складових частин машини, спорядженої ним на  Луганському ливарному заводі, управителем якого він був у 1847-1853 рр. Текст доповнюють таблиці та креслення.

На першій сторінці зберігся дарчий напис «Николаю Андреевичу Аркасу в знак глубокого уважения от автора. 27 ноября 1852 г. Луганский завод».

 

 

 

Шишков, А. С. Морской словарь, содержащий объяснения всех названий, употребляемых в морском искусстве / А. С. Шишков. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Рос. акад., 1835‒1840.

[Ч. 1] : Словарь по наукам до мореплавания относящимся. – 1835. – 462 с.

[Ч. 2] : Словарь по артиллерии. – 1840. – 281 с., 23 л. черт.

Перший у вітчизняній науці морський лексикон, що містить 1251 спеціальний термін з їхнім тлумаченням. Деякі визначення супроводжуються місткими науково-практичними коментарями. Важливою особливістю словника є те, що автор доповнив статті особистими спостереженнями, відомостями з архівних джерел, цитатами з історичних документів. Текст доповнює велика кількість мап і схем.

На титульному аркуші міститься напис «Н. Аркаса».

 

Яворницкий, Д. И. Сборник материалов для истории запорожских казаков / Д. И. Яворницкий. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1888. – 248 с.

Праця відомого історика, археолога, етнографа є результатом багаторічної пошукової та науково-дослідної роботи. До збірника увійшли сто вісімнадцять історичних документів 1748-1829 рр., що були знайдені автором під час численних поїздок по місцях колишніх володінь запорозьких козаків. Серед матеріалів, що містяться у книзі, – царські грамоти, розпорядження, гетьманські ордери, листування запорожців з різними установами та особами.

Про належність примірника до бібліотеки Аркасів свідчить вензель «НА», що міститься на титульному аркуші.