Статті

Таємничий світ Миколи Гоголя (до 210-річчя від дня народження)

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 619

Микола Васильович Гоголь – український та російський прозаїк, драматург, поет, критик, публіцист, визнаний класиком світової літератури. В історії літературознавства важко знайти фігуру більш загадкову. Геніальний художник слова залишив після себе десятки безсмертних творів і стільки ж таємниць, до сих пір не розгаданих дослідниками. Біографія,  людська доля, творчий спадок письменника постійно привертають пильну увагу з боку істориків літератури, культурологів, філософів.

Пропонуємо ознайомитися з раритетними виданнями творів М. В. Гоголя та працями про його життя і творчість, що зберігаються у фонді обласної бібліотеки.

 

 

Гоголь, Н. В. Полное иллюстрированное собрание сочинений : в 8 т. / Н. В. Гоголь ; под. ред. А. Е. Грузинского ; вступ. ст. Д. Н. Овсянико-Куликовского. – Москва : Кн-во «Печатник». Типолитогр. т-ва И. Н. Кушнерёв и К˚, 1912.

У виданні представлені не тільки художні твори, а й незакінчені уривки, начерки, переклади, журнальні статті різноманітного змісту. Художні твори, що дійшли до сучасників у декількох обробках, наведені в своєму первісному і остаточному видах.

Книгу прикрашають ілюстрації О. Венеціанова, О. Кіпренського, І. Крамського, І. Рєпіна, К. Брюлова. Чудові геліогравюри були виконані на замовлення у Лондоні. Крім того, зібрані всі портрети Миколи Гоголя, його рідних, друзів, інших сучасників, які мали відношення до життя і творчості письменника, знімки пам’ятників, види місцевостей.

 

Гоголь, Н. В. Сочинения : в 7 т. / Н. В. Гоголь ; текст сверен с собственноруч. рукоп. авт. и первонач. изд. его произведений Н. С. Тихонравовым. – 10-е изд. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова, под фирмою «Наследники бр. Салаевых». Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1889.

Видання творів автора, розпочате з ініціативи та під керівництвом філолога М. С. Тіхонравова, є найвідомішим з тих, що вийшли протягом ХІХ ст. Це результат багаторічної ретельної роботи редактора з рукописами М. В. Гоголя. Зібрання цінне тим, що стало першим і найбільш повним науково-критичним виданням творів письменника. У книзі представлені твори, що раніше з різних причин ніколи не друкувалися. Текст доповнюють факсиміле рукописів автора.

 

Гоголь, Н. В. Сочинения : в 12 т. / Н. В. Гоголь ;  сост. В. И. Шенрок ; ред. Н. С. Тихонравова. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Маркса. Тип. А. Ф. Маркса, 1900. – Прил. к журн. «Нива» за 1900 г.

П’ятнадцяте видання творів письменника  відрізняється від попередніх більш докладним біографічним нарисом і доповнено деякими новими текстами, що не увійшли у попередні видання, наслідком чого стало збільшення обсягу видання та, відповідно, кількості томів. У багатотомнику містяться два портрети М. В. Гоголя, гравійовані на сталі у видавництві Ф. А. Брокгауза у Лейпцизі, а також копії автографів та власноручних малюнків автора.

 

Гоголь, Н. В. Сочинения и письма : в 9 т. / Н. В. Гоголь ; ред., вступ. ст. и примеч. В. В. Каллаша. – Санкт-Петербург : Тип. кн-ва т-ва «Просвещение», [1908]. – (Всемирная библиотека. Собрание сочинений знаменитых русских и иностранных писателей).

В основу книги покладене зразкове десяте видання «Творів»  М.В. Гоголя під редакцією історика літератури М.С. Тіхонравова. До даного зібрання  В. В. Каллаш відібрав найбільш відомі твори та цінні листи, що характеризують автора як талановитого письменника і незвичайну людину. Яскраво доповнюють та пояснюють текст творів біографічний нарис та примітки. На особливу увагу заслуговують  портрети Миколи Васильовича та його родини, а також ілюстрації, що висвітлюють головні моменти з життя митця. Книга призначена для навчання і самоосвіти, розрахована на широке коло читачів.

Гоголь, Н. В. Письма : в 4 т. / Н. В. Гоголь ; ред. В. И. Шенрока. – Санкт-Петербург : Изд. А. Ф. Маркса. Тип. А. Ф. Маркса, 1901.

Книга вважається важливим джерелом для вивчення особистості М. В. Гоголя. Редактор В. І. Шенрок провів велику науково-дослідну роботу, ретельно вивчив і перевірив усі листи на справжність. У результаті до видання увійшли листи, що ніколи раніше не друкувалися. Матеріали розташовані у суворому хронологічному порядку, до них додані необхідні коментарі, виправлені дати, справжні імена (замість незрозумілих літер). Зібрання поділено на розділи «Полтавські і ніжинські листи», «Петербурзькі листи», «Листи з Росії», «Листи з-за кордону» тощо.


Гоголь, Н. В. Ревизор : комедия в 5 д. / Н. В. Гоголь – 2-е изд., испр. – Москва : В тип. Н. Степанова, 1841. – 230 с.

Друге, значно перероблене видання відомої комедії. Книга містить зроблені автором додатки та зауваження для акторів, де докладно описані характери героїв і костюми. Особливе значення має уривок з листа автора до одного літератора. У ньому письменник різко критикує першу постановку комедії, надає тлумачення головній ролі Хлестакова і окремих сценічних епізодів. Крім того, у листі М.В. Гоголь передав те враження, що справив «Ревізор» у різних верствах суспільства та підкреслив, що його дуже вразив різноголосий шум нерозуміння, що піднявся навколо його п'єси після першої вистави. Прочитавши лист, можна дізнатися, до якої міри автор був засмучений загальною жорстокістю проти п'єси.


Авенариус, В. П. Ученические годы Гоголя : биогр. трилогия : в 3 т. / В. П. Авенариус. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. П. В. Луковнина. Тип. т-ва «Обществ. польза», 1897.

Видання про учнівські роки М. В. Гоголя – частина знаменитої серії нарисів дитячого письменника В. П. Авенаріуса про різні періоди життя російських класиків «золотого століття». Вперше твір був надрукований у журналі «Джерело», але для окремого видання автор його істотно переробив. У книзі розповідається про юнацькі роки письменника, його родину, про шкільні порядки ліцею і життя майбутнього письменника у середовищі його товаришів у Ніжині. Повість замість звичайної сухої біографії дає жваву розповідь з історичними і побутовими рисами, що важливі для чіткого уявлення про епоху, звичаї і про саму особистість видатного письменника.

Анненская, А. Н. Н. В. Гоголь. Его жизнь и литературная деятельность : биогр. очерк / А. Н. Анненская. – Санкт-Петербург : Тип. газ. «Новости», 1891. – IV, 90 с., 1 л. портр. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова).

Біографічний нарис написаний у жанрі поетичної хроніки та історико-культурного дослідження, що був новим для кінця ХІХ ст. Видання простежує життєвий шлях  письменника з дитячих років до самої смерті, а також розповідає про його літературну діяльність. Матеріал, що міститься у книзі, зберігає наукову цінність і донині. Нарис становить інтерес для літературознавців, шанувальників творчості письменника, бібліофілів та широкого кола читачів.

Венгеров, С. А. Собрание сочинений : в 5 т. / С. А. Венгеров. – Санкт-Петербург : Кн-во «Прометей». Тип. В. Безобразов и К˚, 1913.

Праця відомого літературознавця складається з чотирьох етюдів, присвячених детальному аналізу творчості М.В. Гоголя. Вперше у виданні надрукований матеріал, що висвітлює його наукову діяльність. Також автор додає коментар до листування письменника з літературним критиком В. Г. Бєлінським.

Николай Васильевич Гоголь. Его жизнь и сочинения : сб. ист.-лит. ст. / сост. В. Покровский. – Москва : Типолитогр. Г. Лисснера и Д. Собко, 1905. – 466 с.

У збірнику історико-літературних статей детально розповідається про умови життя, під впливом яких формувалася особистість Миколи Васильовича, детально описані звичаї та побут його родини, період навчання у гімназії, поїздка за кордон та інші роки життя письменника. Багато матеріалу присвячено загальній характеристиці літературної діяльності, аналізуються тематика, мотиви, ідеї, дійові особи різноманітних творів, значення творчої спадщини великого письменника для наступних поколінь.

 

Каллаш, В. В. Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников и переписке / В. В. Каллаш. – Москва : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1909. – XXV, 263 с. – (Историко-литературная библиотека / под. ред. А. Е. Грузинского, при ближайшем участии Н. Л. Бродского, Н. М. Мендельсона и Н. П. Сидорова).

У книзі зібрані найбільш цікаві спогади про М.В. Гоголя, написані його сучасниками П. В. Анненковим, С. Т. Аксаковим, І. С. Тургенєвим, Н. В. Бергом та ін. Становить інтерес листування письменника у різні роки. Зібраний у книзі матеріал дає можливість ніби заглянути у складну, ірраціональну душу митця, повну невтомної тривоги. Видання також містить біографічний нарис, хронологічні дані до біографії та історії літературної творчості, список літератури про життя та діяльність письменника.

 

Котляревский, Н. А. Николай Васильевич Гоголь, 1829-1842 : очерк из истории рус. повести и драмы / Н. А. Котляревский. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. М. М. Стасюлевича, 1908. – XV, 580 с.

Працюючи над даною монографією, автор прагнув кожний літературний твір письменника оцінити перш за все як історичний документ своєї епохи, а також як документ, що пояснює психічний настрій митця. Він вважав, що «художник завжди син свого часу, і якщо ми хочемо, наскільки це можливо, розгадати його душу, ми повинні вловити насамперед «дух» його часу». Тому у книзі подана історія написання та поширення певних літературних творів М.В. Гоголя на тлі епохи. Автор докладно дослідив взаємний зв'язок, що об'єднує творчість письменника з творчістю сучасних йому літераторів.

 

Кулиш, П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем : в 2 т. / П. А. Кулиш. – Санкт-Петербург : В тип. А. Якобсона, 1856.

Фундаментальна праця і сьогодні зберігає своє значення як важливе першоджерело цілого ряду біографічних відомостей про письменника. Найбільшу цінність становлять матеріали, отримані П.О. Кулішем від матері письменника. У додатках вперше опубліковано п'ять статей із записної книжки М.В. Гоголя, що написані ним протягом 1830-1834 рр. Видання містить коментарі, що пояснюють тексти спогадів та листів.

 

Мережковский, Д. С. Гоголь : творчество, жизнь и религия / Д. С. Мережковский. – Санкт-Петербург : Пантеон. Тип. дела (Герольд), 1909. – 231 с.

У літературно-критичній праці автор досліджує життя, творчість і релігійні погляди М.В. Гоголя, виносить свої судження про критику творів письменника В.Г. Бєлінським, О.С. Пушкіним та іншими літераторами. Особливу увагу Д. С. Мережковський приділив аналізу творчості митця з релігійної точки зору і спробував розгадати останній заповіт прозаїка: «Будьте не мертві, живі душі».

Овсянико-Куликовский, Д. Н. Собрание сочинений : в 9 т. / Д. Н. Овсянико-Куликовский. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва «Обществ. польза». Кн-во «Прометей». Тип. т-ва «Обществ. польза», 1910.

У виданні автор намагався провести психологічне дослідження натури і творчості М. В. Гоголя. Детально вивчив характер, особливості, геніальність письменника, проаналізував художні мотиви та методи, що ними користувався митець у своїх творах. У додатку вчений охарактеризував джерела і найважливіші посібники для вивчення життя і творчості М. В. Гоголя.

 

Шенрок, В. И. Материалы для биографии Гоголя : в 4 т. / В. И. Шенрок. – Москва : Тип. А. И. Мамонтова и К˚, 1892.

Більшу частину літературної та наукової діяльності історик літератури В. І. Шенрок присвятив вивченню творчості М. В. Гоголя. Свої численні журнальні статті, роботи, окремі книги про великого письменника і драматурга автор об'єднав у даній монументальній праці. У книзі він докладно описує різні періоди життя літератора, розповідає про його творчий шлях. Видання до сих пір вважається одним з найкращих посібників для вивчення творчості письменника.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi