Статті

«Мови світу»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 2582

 «Скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина». Цей відомий вислів відображає важливість, цінність та актуальність володіння іноземними мовами. Сьогодні, як ніколи, знання будь-якої іноземної мови – невід’ємна складова успіху, престижу та визнання. Перед людиною відкривається весь світ, культури народів світу, широкі перспективи та з’являється відчуття впевненості в собі. Отже, знання іноземної мови вже не стільки привілей, скільки життєва необхідність.

 Запрошуємо до відділу документів іноземними мовами ОУНБ ім. Гмирьова, у фонді якого є підручники та самовчителі для вивчення різних мов світу.

 

 

Оваденко, О. Н. Сам себе учитель английского / О. Н. Оваденко. –  СПб. : КАРО, 2007. – 784 с.

 

Пояснення граматики англійської мови у книзі викладено у доступній формі, суворо дотриманий принцип від простого до складного, в кожному уроці є велика кількість вправ з ключами, що містяться в кінці книги, що полегшує вивчення та дозволяє виконувати самоконтроль. Аудіододаток до книги дозволяє почути «музику» англійської мови, відпрацювати хорошу вимову та «фірмову» англійську інтонацію.

Видання призначено для всіх, хто бажає самостійно вивчати англійську мову та досягти в ній значних успіхів.

 

Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка. Для начинающих : учебник / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – 8-е изд., испр. – М. : КДУ, 2010. – 864 с. : табл.

 

Мета курсу – отримання навичок читання, розуміння прочитаного, вміння вести бесіду на побутові та ділові теми.

Запропонований підручник є найбільш повним виданням, що містить вступний фонетичний курс, ряд складних граматичних явищ, нові тексти з різноманітних тем, значно розширену систему тренувальних вправ, спрямованих на ефективний розвиток розмовних навичок.

 

Може, Г. Ускоренный курс французского языка / Г. Може, М. Брюезьер ; рус. версия Т. Ю. Загрязкиной. – 2-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 352 с. – (Высшее образование).

 

Ця книга є російською версією класичного підручника Г. Може та М. Брюез’єра та складається з 61 уроку різноманітної тематики – від політичної до побутової. Видання містить вправи, французько-російський словник, що відображає лексику всіх уроків. Призначене для широкого кола бажаючих вивчати французьку мову.

 

Стейн, Г. Испанский. Изучаем самостоятельно / Г. Стейн ; пер. с англ. А. А. Лукиной. – М. : Астрель : АСТ, 2008. – 407с. : ил. – (Просто!).

 

Книга містить цікаві тексти, міні-словники, матеріали з краєзнавства, інформацію щодо мовного етикету, а також ряд вправ. Поряд з поясненням нового граматичного матеріалу подаються цікаві поради та інша додаткова інформація для запам’ятовування. У додатку є ключі.

 

Рыжак, Н. А. Самоучитель итальянского языка / Н. А. Рыжак, Е. А. Рыжак. – 2-е изд., испр. – М. : Астрель : АСТ, 2008. – 558 с. : ил.

 

Самовчитель містить основи італійської граматики, різноманітні тексти та діалоги, що знайомлять із сучасною Італією, її історією та культурою; вправи (з ключами), що дають змогу закріпити отримані знання.

Книга призначена для користувачів, які вивчають італійську мову самостійно, але також може бути використана у вищих навчальних закладах та на курсах як підручник.

 

Гуменюк, Ж. Г. Латинська мова : навч. посіб. для студ. гуманітарних ф-тів / Ж. Г. Гуменюк, Т. В. Сторчова. – 3-тє вид., перероб. – К : Кондор, 2011. – 340 с.

 

Книга є курсом латинської мови, призначеним для студентів факультетів іноземної філології, філологічних та історичних факультетів вищих навчальних закладів. Мета підручника – підготовка до читання першоджерел різних епох і розуміння міжнародної наукової та фахової термінології.

Складається з граматичного курсу, лексико-граматичних вправ, текстів, латинсько-українського словника до кожного заняття, граматичних таблиць та крилатих висловів. У кінці посібника подано латинсько-український словник найчастіше вживаних слів.

 

Світлична, Є. І. Латинська мова : підручник / Є. І. Світлична, І. О. Толок. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 440 с.

 

Підручник призначений для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти. Містить відомості з фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічних, біохімічних, ботанічних, фармакогностичних та номенклатури лікарських форм. Розділ граматики латинської мови розглянуто в обсязі, достатньому для грамотного використання спеціальної термінології на практиці. Видання містить алфавітний покажчик ботанічних назв лікарських рослин, зразки екзаменаційних білетів, латинсько-український та українсько-латинський словники.

До підручника введено термінологію Державної Фармакопеї України. Українська хімічна номенклатура наведена згідно з «Державним стандартом України. Елементи хімічні та речовини прості: (ДСТУ 2430-94)»

 

Чорнобай, В. П. Китайська мова. Початковий курс : підручник / В. П. Чорнобай, О. С. Лосєв. – К. : Знання, 2008. – 238 с. + КД.

 

У Китаї є велика кількість діалектів, що дуже різняться за вимовою, але всіх їх об’єднує єдина писемність – ієрогліфіка. Цей підручник складається з 24 уроків, граматичного словника і фонетичного курсу. Оригінальний навчальний матеріал дає змогу студентам оволодіти звуковою будовою китайської мови, основами усного мовлення та письма в межах поданої лексики і граматики. Розкрито особливості інтонації китайського речення.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів як для освоєння під час програмного навчання різного рівня, так і для самостійного вивчення китайської мови за стислий період часу.

 

Киреев, Ю. П. Самоучитель японского языка для практического перевода (начальный курс) / Ю. П. Киреев. – М. : [б. и.], 2004. – 251 с.

 

Запропонований підручник є хорошою практичною базою для вивчення розмовної японської мови. У поданому розмовному практикумі ретельно розглянута як практична граматика, так і значний шар лексики сучасної японської мови.

Особливістю підручника є те, що навчальний матеріал складається з окремих уроків, граматично та послідовно пов’язаних між собою. Урок включає одне або декілька практичних занять, обсяг яких поступово збільшується.

Підручник містить ключі до вправ та японсько-російський та російсько-японський словники.

 

Арутюнян, Г. С., Армянский язык для самостоятельного изучения / Г. С. Арутюнян, К. С. Бурэ. – М. : Толмач, 2008. – 264 с.

 

Підручник призначений для самостійного вивчення вірменської мови. У посібнику використана активна лексика сучасної вірменської мови, кожен урок містить вправи та допоміжний словник, що значно полегшує процес запам’ятовування.

Книга також містить коротку характеристику вірменської мови, фонетичний та граматичний курси. Матеріал підручника, поступово ускладнюючись, закріплюється лексико-граматичними вправами, що забезпечує в подальшому читання літератури середнього рівня важкості, а також ведення бесіди за пройденими темами. Велика увага приділяється системі вправ для розвитку навичок усного мовлення.

 

Учебник сербско-хорватского языка. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 413 с.

 

Підручник складається з 10 уроків вступного курсу, 20 – основного та словника. В ньому широко представлені відомості з практичної фонетики, акцентології, морфології та синтаксису сучасної сербсько-хорватської мови. Тексти підручника містять багатий лексичний матеріал, використані оригінальні твори югославських письменників. Виробленню та закріпленню практичних навичок читання, письма, перекладу та усної мови сприяють багаточисленні та різноманітні фонетичні та лексико-граматичні вправи.

 

Пирон, К. Учебник языка эсперанто. Начальный курс / К. Пирон, И. Гончарова. – М. : АСТ : Восток – Запад, 2007. – 184 с.

 

Унікальність запропонованого підручника полягає в тому, що до основи процесу навчання покладений зв’язний текст детективного змісту, вперше забезпечений граматичними коментарями та вправами. Текст написаний есперанто у 1983 р. швейцарцем бельгійського походження Клодом Піроном та багато років з успіхом використовується в різних країнах для викладання есперанто.

У підручнику кожен з 20 розділів повісті супроводжується коментарями та завданнями. Після граматичних коментарів подаються вправи. У кінці книги наведений список нових лексичних одиниць до кожного розділу.

 

Лерер, И. 20 уроков языка иврит : учеб. пособие для начинающих /И. Лерер, И. Животовский ; под ред. к.ф.н. И. В. Зыскина. – М. : Толмач СТ, 2009. – 108 с.

 

Навчальний посібник розроблений викладачами московських шкіл та ВНЗ на основі багатолітнього досвіду роботи зі студентами та школярами. Призначений для вивчення основ сучасної мови іврит та дозволяє в доступній та цікавій формі опанувати навички письма, читання та розмовної мови.

Видання розраховане на широке коло бажаючих вивчати мову.

 

Соболевский, С. И. Древнегреческий язык : учебник / С. И. Соболевский. – М. : Лист Нью, 2003. – 617 с. – (Классика).

 

Підручник містить повний курс граматики давньогрецької мови з урахуванням особливостей гомерівського діалекту у порівнянні з античним, коротку історичну довідку, вправи, авторські тексти для перекладу (уривки творів Гомера, Платона), а також словники: грецько-російський та російсько-грецький. У кінці підручника є три предметні покажчики – російський, давньогрецький та латинський.

 

Марцина, И. Ю. Финский язык для русских / И. Ю. Марцина. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – 320 с.

 

Підручник складається з оглядів фонетичної та морфологічної структур фінської мови та 26 уроків, кожен з яких містить тексти з тематичною лексикою та переклад цих текстів на російську мову, а також граматичні пояснення до уроку та вправи. У кінці книги є ключ та словник до кожного уроку. Завданням підручника є розвиток навиків говоріння, читання, перекладу наукової та художньої літератури.

 

Заюнчковский, Ю. П. Учебник румынского языка / Ю. П. Заюнчковский, Т. Николеску, Т. А. Репина. – М. : Высш. шк., 1982. – 311 с.

 

Підручник містить матеріали з фонетики, граматики, лексики румунської мови, а також вправи та ілюстрації.

Призначено для студентів філологічних факультетів університетів. Може також бути використаний тими, хто бажає вивчати румунську мову на курсах або самостійно.

 

Жукова, Н. И. Современный шведский язык. Базовый курс / Н. И. Жукова. – СПб. : КАРО, 2008. – 320 с. + КД- 2371.

 

Мета підручника – допомогти читачу опанувати розмовну мову та оволодіти навичками читання.

У першій частині книги подаються основи базової граматики шведської мови та лексичний мінімум. Ці знання дозволяють вести бесіди на щоденні теми.

У другій частині розглядаються більш складні граматичні конструкції, що зустрічаються в газетних та журнальних публікаціях. Неадаптовані, актуальні за тематикою тексти, взяті в основному зі шведських видань останніх років, читаються з цікавістю.

Аудіододаток на CD, що містить записи текстів та діалогів, допоможе оволодіти правильною вимовою.

 

Фигейреду Брауэр, Ф. В. Самоучитель португальского языка. Практический курс : учеб. пособие / Ф. В. Фигейреду Брауэр, У. Брауэр. – К. : Методика, 2002. – 288 с.

 

Левицка, Г. Самоучитель польского языка. Практический курс : учеб. пособие / Г. Левицка, Р. Левицки. – К. : Методика, 2001. – 256 с.

 

Підручники призначені у першу чергу для тих, хто бажає вивчити португальську або польську мови самостійно. Вони містять детальні описи фонетики, орфографії, а також перелік граматичних термінів та пояснення до них.

 

Пашов, П. Болгарский язык : учеб. для иностранцев / П. Пашов. – София : Наука и искусство, 1986. – 488 с.

 

У підручнику особлива увага приділяється лексичним вправам, а граматичний матеріал представлений таблицями та лексико-граматичними структурами для його практичного засвоєння.

До першої частини входять розділи «Фонетика», «Морфологія» та «Синтаксис», до другої – твори болгарської художньої літератури.

В кінці подається словник, що містить лексичний матеріал першої частини.

 

Жирков, Л. И. Персидский язык : элементар. грамматика / Л. И. Жирков. – 4-е изд. – М. : ЛИБРОКОМ, 2009. – 208 с.

 

Запропонована книга мовознавця та спеціаліста з кавказьких мов Л. І. Жиркова містить початкові відомості з персидської мови, що має славетне літературне минуле. Автор подає матеріал поступово та докладно таким чином, щоб наступна інформація служила повторенням та оглядом вже засвоєних фактів.

 

Мокиенко, В. М. Чешский язык : учеб. пособие по развитию речи / В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова. – СПб. : КАРО, 2010. – 172 с.

 

Навчальний посібник містить короткий огляд чеської фонетики, граматики та уроків, побудованих за тематичним принципом. Кожен урок містить основний діалог, що має найбільш уживану лексику з даної теми, вправи на автоматизацію слів та зворотів діалогу, вправи, розраховані на засвоєння та закріплення розмовних моделей, складання запитань, діалогів, розповідей.

 

Карпушина, С. В. Норвежский язык за один месяц. Начальный уровень : самоучитель разговорного яз. / С. В. Карпушина, А. И. Усков. – М. : Астрель : Восток-Запад ; Владимир : ВКТ, 2011. – 160 с.

 

Самовчитель дозволить за короткий строк оволодіти основами розмовної норвезької мови та навчитись вести бесіди на побутові теми.

У посібнику систематизовано подаються основи граматики, що дозволяють за поданими моделями будувати різноманітні фрази. Пояснюються зрозумілі та не дуже складні вирази, що охоплюють основні області спілкування.

 

Царегородцев, А. А. Современный голландский язык. Интенсивный курс / А. А. Царегородцев. – СПб. : КАРО, 2008. – 288 с. + КД – 2375.

 

Посібник містить 20 уроків нідерландської (голландської) мови, поданих у доступній формі. Кожен урок складається з 5 розділів: граматики, словника, вправ з ключами, тренування та розмови.

 

Кузнецов, П. И. Учебник турецкого языка. Начальный курс / П. И. Кузнецов. – М. : Муравей-Гайд, 1999. – 368 с.

 

Підручник містить усі основні відомості з фонетики турецької мови, вводить та закріплює найбільш важливі правила морфології та синтаксису, найбільш уживану лексику та фразеологію. Призначений для роботи в аудиторних умовах, а також для тих, хто бажає вивчати мову самостійно.


 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi