Статті

«Готельно-ресторанний бізнес : індустрія гостинності»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 6791

 

За останні десятиліття відбулися значні зміни у сфері обслуговування населення, в тому числі в готельно-ресторанному господарстві : збільшилась кількість ресторанів, барів, кафе, поліпшився їхній зовнішній вигляд, цілком іншими стали торговельні зали для обслуговування гостей, докорінно змінився підхід до складання асортименту меню і карт ресторанів. Колишні їдальні, особливо у великих містах, замінили елітарні ресторани, сучасні підприємства швидкого обслуговування з високою культурою і якістю ресторанної продукції.

 

Відділ документів виробничого і природничо-наукового профілю пропонує ознайомитися з виставкою, що висвітлює питання готельно-ресторанного бізнесу : історію виникнення, розвиток та сучасний стан.

 

 

 

1. Ресторанне господарство в сучасних умовах

 

  

Архіпов, В. В. Організація ресторанного господарства : навч. посіб. / В. В. Архипов. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. літ., 2010. – 280 с.

 

Посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних з основними напрямками розвитку ресторанного господарства. Висвітлені основні питання організації виробництва, детально описується організація роботи цехів, роздаткових ліній. Книга буде корисною для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, керівників і працівників ресторанного господарства.

 

  

Архіпов, В. В. Ресторанна справа : асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані : навч. посіб. / В. В. Архіпов, Т. В. Іванникова, А. В. Архіпова. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. літ., 2008. – 384 с.

 

Подана характеристика продукції ресторанного господарства, вимоги до якості й безпеки сировини і готової продукції, товарознавча характеристика продуктів харчування. Основна увага зосереджена на сучасних технологічних процесах приготування блюд, напоїв. Автори також наводять асортимент страв закордонної кухні.

 

 

 

Беляева, А. М. Энциклопедия ресторанного бизнеса / А. М. Беляева. – Донецк : БАО, 2009. – 544 с.

 

Видання допоможе усім, хто вирішив зайнятися ресторанним бізнесом, а також тим, хто бажає опанувати професію офіціанта, бармена. У книзі представлені теоретичні основи організації обслуговування в ресторанах і барах: форми обслуговування гостей, сервіровка столів, способи подання блюд та напоїв.

 

 

 

Затуливетров, А. Ресторан: с чего начать, как преуспеть. Советы владельцам и управляющим / А. Затуливетров. – СПб. : Питер, 2009. – 224 с.

 

У книзі надається план відкриття ресторану, представлені унікальні поради: як «протриматись» у перший рік роботи, як здійснювати успішне управління бізнесом. Видання рекомендовано тим, хто планує займатися ресторанним бізнесом, а також буде корисним керівникам ресторанів.

 

 

 

Сало, Я. М. Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу. Ресторанна справа / Я. М. Сало. - Львів : Афіша, 2007. - 301 с.

 

У посібнику подано основні відомості для офіціантів, метрдотелів та керівників ресторанів і кафе щодо раціональної організації обслуговування. Особлива увага звертається на техніку праці.

 

 

 

Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса : учеб. пособие / В. Г. Федцов.  - М. : Дашков и К?, 2008. – 248 с.

 

Розглядаються основні тенденції розвитку ресторанного бізнесу. Висвітлена організація виробничо-технологічного процесу в ресторані. Наведені особливості національних кухонь. Розглядаються питання корпоративної культури ресторану, естетика будівль ресторанів, залів обслуговування гостей. Подаються рекомендації щодо різних видів обслуговування. Посібник буде корисним керівникам ресторанів, а також усім, хто цікавиться культурою ресторанного сервісу.

 

 

2. Індустрія готельного бізнесу

 

 

 

Арбузова, Н. Ю. Технология и организация гостиничных услуг : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. Ю. Арбузова.  – М. : Академия, 2009. – 224 с.

 

Розглядаються готельні підприємства, як частина сфери послуг, класифікація готелів, їхня організаційна і виробнича структура, матеріально-технічна база, система управління готельним підприємством, організація роботи основних функціональних та допоміжних служб готелю. Висвітлені питання надання готелями екскурсійних, транспортних, торговельних та спортивно-оздоровчих послуг, послуг харчування та відпочинку, бізнес-послуг. Буде корисною робітникам готельних підприємств.

 


 

Балашова, Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса / Е. А. Балашова. – М. : Вершина, 2005. – 176 с.

 

У посібнику надаються знання у сфері керування персоналом, описані методи та методики застосування цих знань до специфіки гостинної індустрії.

 


 

Волков, Ю. Ф. Технология гостиничного обслуживания : учеб. пособие / Ю. Ф. Волков. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 384 с. – (Учебники, учебные пособия).

 

Посібник включає матеріал щодо оформлення готелів і ресторанів, вимоги до прибиральних робіт, а також правила технічної експлуатації підприємств готельної індустрії. Детально розглядаються основи туристичного і екскурсійного обслуговування.

 


 

Кобяк, М. В. Управление качеством в гостинице : учеб. пособие / М. В. Кобяк, С. С. Скобкин. – М. : Магистр, 2010. – 511 с.

 

Розкрито поняття якості, фактори, що впливають на ефективний розвиток і конкурентоспроможність готелів. Особливу увагу приділено стандартам системи якості у роботі готельного підприємства. Посібник містить практичний матеріал для розробки цієї системи в готелі: вимоги до засобів розміщення різних категорій, кваліфікаційні вимоги і нормативи праці персоналу готелів. Призначений для студентів вузів, аспірантів, викладачів, керівників готельних підприємств та туристичних організацій.

 


 

Ляпина, И. Ю. Индустриальная база гостиниц и туристских комплексов / И. Ю. Ляпина, Т. Л. Игнатьева, С. В. Безрукова. – М. : Академия, 2009. – 272 с.

 

Розглядаються основи конструювання, технічної експлуатації та вимоги до інженерно-технічного оснащення готелів і туристичних комплексів, оформлення житлових приміщень.

 


 

Мусакин, А. А. Малый отель: с чего начать, как преуспеть. Советы владельцам и управляющим. – СПб. : Питер, 2009. – 320 с. : ил. – (Начать и преуспеть).

 

Автор надає практичні знання по всім напрямкам управління готелем, наводячи приклади з власного досвіду. Посібник буде корисний тим, хто планує зайнятися готельним бізнесом.

 


 

Сенин, В. С. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения : учеб. пособие / В. С. Сенин, А. В. Денисенко. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 144 с.

 

Розглядаються проблеми сертифікації готельних послуг, питання якості готельного обслуговування і взаємозв’язок категорій засобів розміщення і ціни розміщення. Книга буде корисною для студентів туристичної освіти, а також практичних працівників індустрії туризму.

 


3. Маркетинг готелів та ресторанов

 

 

 

 

Дурович, А. П. Маркетинг гостиниц и ресторанов : учеб. пособие / А. П. Дурович. – М. : Новое знание, 2005. – 632 с. – (Экономическое образование).

 

Представлені концептуальні положення маркетингу готелів і ресторанів. Теоретичні питання поєднуються з прикладами з практики зарубіжних підприємств індустрії готельного бізнесу. Призначено для студентів вищих навчальних закладів і керівників готельного і ресторанного бізнесу.

 

 

Лоусон, Ф. Рестораны. Клубы. Бары : планирование, дизайн, управление / Ф. Лоусон. – 2-е изд. – М. : Велби, Проспект, 2008. – 392 с.

 

Висвітлюються аспекти планування, оформлення приміщень, починаючи з ресторанів швидкого харчування і закінчуючи нічними клубами. Архітектор або дизайнер інтер’єрів, керівник ресторану знайде у цій книзі багато корисної інформації з планування, дизайну, управління.

 

 

 

Туровский, М. Маркетинг гостиничных услуг : учеб.-метод.  пособие / М. Туровский  – М. : Финансы и статистика, 2008. – 296 с.

 

Проаналізовані характеристики готельних послуг як ринкового продукту з позиції маркетингу: якість, ціна, способи реклами, продажу. Наведені приклади вдалих і невдалих рішень, а також питання організації маркетингових досліджень для забезпечення і підтримки ефективності роботи готелю.

 

 

 

 

Хмызова, С. В. Ресторанный маркетинг : учеб. пособие / С. В. Хмызова. – М. : ЮНИТИ ДАНА, 2010. – 255 с.

 

У посібнику представлені авторські методики реалізації маркетингових заходів, що застосовуються в ресторанній сфері. Розглядаються такі важливі аспекти маркетингу, як організація і проведення маркетингових досліджень, розробка стратегічного і тактичного маркетингу, управління рестораном за допомогою адміністративного маркетингу. Особливу увагу приділено організації бізнесу в ресторанній сфері.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi