Державний архів Миколаївської області

 

 

Державний архів Миколаївської області – єдина на території Миколаївщини державна архівна установа, що зберігає документи з історії краю за період з кінця ХVIII ст. до сьогодення.

Історія архівів Миколаївщини почалася наприкінці ХVIII ст., коли до Миколаєва з Херсона разом із установами Чорноморського адміралтейського правління був передислокований Центральний Чорноморський військово-морський архів. 3 травня 1844 р. за розпорядженням Миколаївського військового губернатора, адмірала М.П. Лазарєва засновано «загальний для всіх присутствених місць» міський архів. Із встановленням радянської влади в січні 1920 р. архіви Миколаївщини націоналізовано і передано у відання Миколаївського губернського відділу народної освіти, при якому у 1921 р. як керівний координаційний центр усієї архівної мережі Миколаївської губернії розпочала роботу губернська архівна секція. З того часу відбулася низка реорганізацій і змін назв архіву. У 1923-1925 рр. він називався Миколаївський міський архів, у 1925-1930 рр. – Миколаївське окружне архівне управління, з 1930 р. – Миколаївське місцеве архівне управління. У 1932 р. в зв’язку із запровадженням нового адміністративно-територіального поділу України і створенням областей Миколаїв було включено до складу Одеської області, а Миколаївське місцеве архівне управління реорганізовано в Миколаївський державний історичний архів, підпорядкований Одеській обласній архівній управі. Після утворення в 1937 р. Миколаївської області, наступного, 1938 р., Миколаївський державний історичний архів перейменовано в Миколаївський обласний історичний архів, а в 1941 р. – Державний архів Миколаївської області. З 1939 р. до 1960 р. архів функціонував у системі НКВС. У 1958 р. Державний архів Миколаївської області перейменовано на Миколаївський обласний державний архів, у 1960 р. його передано із системи МВС в підпорядкування архівного відділу Миколаївського облвиконкому. У 1980 р. архіву повернуто назву «Державний архів Миколаївської області».

Сьогодні в тринадцяти сховищах архіву, розташованих у двох корпусах, площа яких складає 3797,3 кв. м, сконцентровано 6041 фонд, зберігається 1 127 291 од. обл. на паперовій основі, 34504 од. обл. кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів.

Основні завдання держархіву полягають у забезпеченні реалізації державної політики та здійсненні управління у сфері архівної справи і діловодства на території Миколаївської області, внесенні до Національного архівного фонду України архівних документів місцевого значення, веденні обліку та постійного зберігання цих документів, популяризації історичних джерел і використання відомостей, що в них містяться, проведенні науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії. В архіві функціонують відділи: організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи; зберігання, обліку та довідкового апарату; інформації та використання документів; формування Національного архівного фонду і діловодства; фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення; сектор фізичної збереженості документів; дорадчі органи: колегія, експертно-перевірна комісія, науково-методична рада, науково-консультативна рада з представників громадськості. Держархів здійснює організаційно-методичне керівництво 19 архівними відділами (секторами) райдержадміністрацій і 4 архівними відділами міських рад, трудовими архівами, архівними підрозділами і діловодними службами понад 200 установ, організацій, підприємств обласного рівня.

Документи, що зберігаються в держархіві області, широко використовуються у наукових і практичних цілях. Архів застосовує різноманітні форми і методи для ознайомлення потенційних користувачів зі складом і змістом архівних фондів (ініціативне інформування, виставки документів, лекції, екскурсії), готує до друку збірники документів та довідники, виконує тематичні, генеалогічні, соціально-правові запити, проводить науково-практичні конференції, круглі столи, радіо- і телепередачі тощо. Співробітники архіву займаються оцифровуванням архівних документів. З деякими з них можна ознайомитися на вебсайті архіву (http://mk.archives.gov.ua/). Число дослідників і користувачів архівної інформації в державному архіві Миколаївської області зростає з року в рік. Серед них – історики, краєзнавці, письменники, юристи, економісти, соціологи, викладачі та студенти вузів. Останніми роками в читальних залах архіву працювали дослідники з країн СНД, Німеччини, Канади, Японії, Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, Австралії, Польщі та інших країн. За результатами вивчення документів архіву написано чимало монографій, захищено дисертацій тощо.

У складі Державного архіву Миколаївської області діє науково-довідкова бібліотека, де зберігається довідкова і краєзнавча література, офіційні видання місцевих установ, газети та журнали від 1790 р., колекції листівок і плакатів.

 

 

Зв'яжіться з нами

Україна, 54001, м.Миколаїв,вул. Московська, 9

  • dummy(0512) 37-34-78

  • dummy(0512) 37-32-89

  • dummy vyzer@ukr.net

Статистика відвідувань

748874
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Last Week
За місяць
Last Month
Всього
192
380
4736
738533
1441
28254
748874

Пошук